Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Męskie rzeczy na blogu.
Reposted bynadianterpretacjakukainaczej
This is my place now. You can follow me if you want.

Reposted byalexcopacisufrimientomaddreamerskaryfikaacjaduszyduuuli
Sponsored post
3898 d726
Reposted fromkattrina kattrina viatediousuncle tediousuncle
9919 cc48 500
2231 0df7
Reposted fromfreakish freakish
3704 3eac 500
Reposted fromblank-page blank-page
5231 db23
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
4073 c034 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy
Reposted fromshakeme shakeme
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw
6419 0342 500

"Drei" reż. Tom Tykwer

Dobra gra, niemoralna historia, najdziwniejszy film Tykwera, jaki widziałam, prawdopodobnie najgorszy film festiwalu. Devid Striesow w roli Adama przerażający.
Reposted bykeithpeligroalexandrious
6593 8ce0 500
Reposted fromsaphirka saphirka
0889 8012
Reposted fromursa-major ursa-major
3206 ceef
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady
2490 50b1
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...